Beverage box

Pro sdílení antén typu "beverage" jsem hledal vhodný box, který by umožnil sdílení poslechových antén pro pracoviště počínaje 160m pásmem a konče pásmem 40m.

Hledal jsem na internetu a jako první pokus jsem narazil na povídání od W8JI

http://www.w8ji.com/combiner_and_splitters.htm

pak jsem hledal dál a našel jsem podobný odkaz u Bavarian contest clubu

http://www.bavarian-contest-club.de/projects/misc_projects/splitter.pdf

Tenhle typ jsem nakonec postavil a vyzkoušel na "našich Prametových" jádrech N1 - žlutá o průměru 25mm, které jsem měl v šuplíku. Vinul jsem trifilárně 6 závitů pro vstupní trafo, respektive 2x6 závitů pro výstupní trafo.

Používáme ho dodnes a slouží už pár roků k naprosté spokojenosti. Bohužel je možné tak nasdílet poslechovku pouze pro dvě pracoviště. Takže jsem hledal možnost nasdílet poslechovku pro 3 pracoviště a tady mi opět pomohlo hledání na internetu a výsledek je "BEV BOX" od Bavarian contest clubu.

http://www.bavarian-contest-club.de/projects/bevbox.pdf

Jednoduché řešení za pomoci obvodu LM3914 a sady filtrů.

Pustil jsem se tedy do měření a stavby filtrů. Orientačně jsem si navinul pár závitů na toroidy, které jsem měl v šuplíku, abych ověřil indukčnost a použití jádra a začal motat. Následoval výběr kapacit z pytlíku "co dům dal" a pak závěrečné měření.

Kupodivu když jsem navinul indukčnosti a poskládal kapacity podle zapojení, nebylo co nastavovat. Trochu jsem měl obavy z paralelního rezonančního obvodu pro 40m filtr, ale stačilo jen "drcnout" do špulky a bylo nastaveno.

Jak takové filtry vypadají v krabičkách z pocínovaného plechu o rozměrech 48x70x26mm a osazené keramickými průchodkami se můžete podívat na následujích obrázcích.

Filtr pro 160m

Filtr pro 80m

Filtr pro 40m

K vlastním filrům a jejich konstrukci asi tolik:

Začínal jsem tím nejjednodušším a tím byl filtr pro 80m. Pouze dvě cívky na toroidu N1 žlutý. Kondenzátory jsem vybral ze zásob, staré Teslácké slídové typy. Výsledek se dostavil okamžitě. Po připojení na mini VNA jsem jen odečetl charakteristiku a bylo hotovo, jen jsem silikonem zapatlal cívky, aby se nemohli hnout a popsal filtr na víko. Jednoduché a práce na cca hodinu.

Takhle vypadá změřená charakteristika díky zapůjčení mini VNA od Pepy OK1TKP.

Pokračoval jsem filtrem pro 160m, kde už jsou cívky tři. Podobné indukčnosti jsem navinul na vstupu a výstupu celkem rychle, vzhledem k podobnosti hodnot s filtrem pro 80m. Horší to ale bylo s cívkou proti zemi. Tady jsem dlouho hledal vhodné jádro a nakonec jsem použil 10mm modré "pramet" N05 a kondenzátory opět Tesla slídové. Zapájel jsem do krabičky z pocínovaného plechu a změřil. Sedělo to přesně podle naměřených hodnot v BCC. Výsledek měření je na dalším obrázku.

Jako poslední jsem se pustil do filtru pro 40m pásmo. Tady jsem měl obavu z cívky 0,2mikroH v paralelním rezonančním obvodu. Nicméně jsem navinul cívku a po připojení na LC metr jsem se trefil na první pokus, skoro zázrak. Takže jsem namotal ještě vstupní a výstupní indukčnost na ferity N01 "pramet" červené, zapájel dovnitř krabičky a začal měřit. Trochu jsem jen "drcnul" do špulky a bylo nastaveno. I když přece jen jsem viděl filtr jak ladí trochu nahoře, tak jsem dal paralelně dvě malé kapacity na vstup a výstup a tím jsem posunul filtr trochu kmitočtově níž. Jen jsem zafixoval silikonem cívky a kondy a bylo hotovo. Naměřené hodnoty jsem napsal fixem na víko krabičky a výsledky měření jsou vidět na dalším obrázku.

Filtry mají různý průchozí útlum, od -0,7dB na 160m, přes -2dB na pásmu 80m až po -1dB na pásmu 40m.

Zvlnění v pásmu je vcelku rozumné a PSV nepřekračuje hodnotu 1,5.

Pro pokles 3dB je filr pro 160m široký od 1.600kHz do 2.050kHz, filtr pro 80m je široký pro pokles 3dB 3.416kHz až 3.956kHz a filtr pro 40m pásmo je široký 6.050kHz až 8.050kHz.

Polačení sousedních pásem je prakticky stejné jako v orginálním dokumentu od BCC, což jsemo věřil přepnutí mini VNA na rozsah do -50dB a odečtením hodnot.

Tím je ta nejhorší práce na BEV BOXu udělaná. Zbývá plošný spoj pro logiku, který obstará Václav OK3VM za pomoci počítačového vybavení, nažehlovací folie a leptací lázně.

Krabici naohýbám a začnou vrtací práce na panelech, kde bude zapotřebí spousta PL konektorů, LED diod atd.

Zatím tolik pro začátek, jako úvod do problematiky sdílení poslechových antén pro spodní KV pásma.

73 Zdeněk OK3RM