anténní přepínač 6 vstupů na 2 výstupy

Prakticky každý, kdo má k dispozici více než jednu anténu se setkal postupem času s nutností jejich přepínání.

Tohle je výsledek, ke kterému jsem se dopracoval i já.

Postupem času mne přestávalo čím dál více bavit přetahovat koaxiální kabely z jednoho pracoviště na druhé. Ani konektorování z jednoho místa na koaxiální spojku, nebo natahání do jednoho místa a následné přepínání mechanickým přepínačem nepřineslo to, co jsem si představoval a stále jsem hledal možnosti jak přepínat antény.

Částečně pomohlo řešení, které nabízel plošný spoj od Karla OK2ZI, kde už bylo možno přepínat nejdříve 4 vstupy na jeden výstup.

http://ok2zi.blogspot.cz/2013/08/kv-antenni-prepinac-14-hf-antenna.html

Tento přepínač používám i nyní, v současné době pro WARC pásma.

Pak ale přišel Karel s dalším plošným spojem, protože bylo jasné, že 4 vstupy jsou málo a závodních pásem je 6. Takže přišla inovace.

http://ok2zi.blogspot.cz/2013/12/kv-antenni-prepinac-16-hf-antenna.html

To už bylo správně, i tento přepínač jsem postavil a k plné spokojenosti používal. Používal jsem ho ale sám jako jednotlivec. V okamžiku, kdy se přihlásil i Luboš OK5KL, že by si občas rád zavysílal z QTH, tak vznikl problém, jak situaci řešit a antény přepínat.

Hledal jsem a docela i jednoduše našel. Respektice řešení si mne našlo samo. Byl jsem na návštěvě u OK2ZAW v kanceláři a povídal si s ním u kávy a mimo jiné jsem se zmínil a Honza mi podal desku, pak ještě jednu desku a to bylo přesně to, co řešilo můj problém.

Ostatně tuhle konstrukci následně uveřejnil na webu a dal jí k dispozici jak hotovou verzi, tak možnost si objednat plošné spoje. Stačí se kouknout sem.

www.qro.cz

Tam je konstrukcí více a snad každý KV ham se tam již minimálně jednou podíval.

V praxi se jedná o plošný spoj, který přepíná 6 vstupů a přepíná je na dva výstupy. Vše je řešeno relátky, takže výhoda přepínání elektronicky je víc než jasná. Případné použití pro remote QTH je jasná přednost.

Co však z tohoto přepínače dělá formuli 1, je deska FIFO, Interlock system six to two. Tato deska nesoucí celkem 12 dalších relat nedělá nic jiného, než že blokuje již použitý vstup dalšímu požadavku z druhého výstupu na přepnutí na stejný vstup. Jednoduše řečeno, pokud si sepne rádio 1 třeba vstup 3, což může být pásmo 7MHz, tak si druhé rádio tento konektor nesepne, protože ho má zablokován.

Tento požadavek lze řešit i jinak. Mikroprocesory jsou dnes již naprosto všude a ani zde bych se nedivil, kdyby jeden monohapinový brouk tuto situaci řešil, ale proč, když to zvládne jednoduše jedna deska s relátky. Ne každý umí programovat procesory a tohle řešení je ideální.

Takže celý přepínač se skládá ze dvou desek.

Na další fotce je dobře vidět, jak jsou signálové cesty "podepřené" vodičem 1mm, který je přiletován k plošnému spoji, aby vydržel namáhání výkonem. Pro použití s OM3500HF je to opravdu nutnost. Ale je to otestované, že to zvládne.

Kryt jsem vyrobil naohýbáním hliníkového plechu a jeho snýtováním. Konektory po přišroubování jsem zakapal barvou, aby se nepovolili. Není nic horšího, než když uprostřed závodu začne hořet konektor, u kterého se povolili šroubky. Radši přehánět, než dojet na banální závadu.

Po osazení plošných spojů jsem narazil na nutnost použití distančních sloupků, kterými bych vymezil jednak vzdálenost dna od prvního plošného spoje a jednak mezi plošnými spoji. Pomohl soustruh, u které jsem strávil jeden večer. Nechtělo se mi jet pár desítek kilometrů si koupit pouze distanční sloupky.

Samozřejmě i zde jsem poctivě zakapával barvou.

No a pak už jen zapájet střední vodiče konektorů.

No už jen přišroubovat horní plošný spoj, zakapat šroubky barvou a propojit horní desku se spodní.

Vodiče propojek jsem pro jistotu ještě stahnul plastovými zdrhovacími pásky. Pro klid v duši.

No a bylo hotovo. Odzkoušel jsem jak mi to přepíná, jak se to blokuje a pustil se do zadního víka. To bylo hned hotové. Pak ještě přidělat nožičky, abych mohl přepínače přidělat do police a pak už jen popisky. No a tady jsem narazil. Když jsem si přidělal nožičky, tak samozřejmě vzhůru nohama, takže mam popisky pro konektory vstupů antén zrcadlově převrácené, takže začínám vstupem 1 na pravé straně. Ach jo. No stane se. Platí pravidlo dvakrát měř, jednou řež. Ostatně pan Murphy nikdy nespí.

No ale, je to hotové a může se přepínač předisponovat na QTH. Už jen dodělat ovládání ze dvou pracovišť a může se naplno využít výhod tohoto přepínače.

Na závěr už jen poděkovat Honzovi OK2ZAW za jeho konstrukci a poskytnuté plošné spoje, včetně rad a konzultací po telefonu.

díky 3RM