poznej své QTH na 20m směr Azie, Oceánie, Afrika, Jižní Amerika

Přemýšlel jsem jak nazvat tento článek, ale ten název tak nějak vyplynul sám. Skutečně jde o to, poznat své QTH a porozumět mu. Nejen anténám, ale i vyzařovacím diagramům, vyzařovacím úhlům antén, terénním profilům okolo QTH a podmínkám šíření.

Nainstaloval jsem si program, který je součástí publikace The ARRL Antenna Book, kterou jsem si koupil a to program HFTA - Terrain Assessment. Pro tento program je zapotřebí si vytvořit podle map a vrstevnic v žádaném směru tabulku po 500m až do vzdálenosti 4km od QTH a s tou pak pracovat jako se souborem pro daný směr. Takže je třeba vytvořit tolik souborů, kolik směrů chceme predikovat a počítat. Na CDčku pak načíst směry z OK do Azie, Oceánie, Afriky, Jižní Ameriky, Severní Ameriky a Evropy. No a pak už si jen hrát s výškou antén nad zemí, s počtem elementů a s terénním profilem. Rázem je jasno, proč se do určitých směrů dovolám snadno a do jiných ne a ne ten násobič udělat, či rozjet pile-up.

No a pak je tu také reversebeacon.net kde díky medvědí službě, kterou udělal během CQ WW CW 2015 udělal Franta OK1HFP, je možno odečítat hodnoty a následně je porovnávat s dalšími stanice.

Už jen tyhle dvě možnosti částečně stačí k tomu, aby bylo jasno a měl Ham představu o svém QTH. Jak a kam to chodí.

Takže hurá do poznávání QTH.

Jako první jsem si tedy udělal profili terénu do jednotlivých, mnou požadovaných směrů pro srovnávání.

Když to vezmu od severu po směru hodinových ručiček, tak jao první požadovaný profil je směr JA v úhlu 45°. Není to sice úplný šlágr a důvod k jásání, nicméně je tam mezi kopci skulinka, do které je dobře se trefit při směrování a mám vyzkoušeno, že to skrz ten malý dolík mezi kopci na JA hraje a jsou tam.

Směrem dále k východu do úhlu 60°už se začíná zvedat kopec a narůstají problémy s dovoláváním se, či podle reversebeaconu s hodnout signálu ve srovnání s dalšími stanicemi.

Směr 80°. V tomhle směru je to prakticky napříč jižní Azií, navíc ve směru je oceánie krátkou cestou na VK/ZL. Není to nic moc, problémový směr, podobně jako 60° azimut, jen o trochu horší. Ten kopec už se moc zvedá a problémy narůstají.

Takhle vypadá profil na Afriku. Dá se říct katastrofa tímhle směrem a skutečně tomu také odpovídá sbírání násobičů z tohoto směru. Prakticky přímo od QTH se zvedá pole stále do kopce. Táhlé a dlouhé stoupání s výrazným převýšením směrem na Afriku činí z tohoto směru velmi problematický směr, nejhorší směr na QTH. Bohužel.

Oproti těm nahoře uvedeným profilům je profil směr na Jižní Ameriku skoro lahůdkový. Bezproblémový směr, ale do lokality, kde telegrafistů moc není, preferují provoz SSB a navíc jazyková bariéra v podobě španělštiny, i když anglicky mluvící stanice jsou tam samozřejmě také, ale nejednou jsem se setkal s tím, že stačilo promluvit španělsky, poděkovat, či pozdravit a najednou volalo daleko více stanic, než jen po strohé anglické výzvě do závodu.

Takže po uvedení do reálu terénního profilu jsem si začal hrát s anténami a jejich výškou nad zemí, počtem elementů a nestačil se divit. Je to vypovídající o možnostech QTH.

Do úhlu 45° můžu z QTH nasměrovat jak otočnou 4el yagi podle YU7EF, tak ručně otáčenou 3el yagi "Teplickou" na magirusu TA19, obě antény shodně ve 20m.

Pod velmi nízkým úhlem to nefunguje. Ale směrem k vyšším úhlům je to lepší. Tady je vidět ta skulinka mezi kopci, kam je třeba směrovat na JA, aby to fungovalo a je dobře, že tam ta mezera je a že to tam hraje do JA. Je jasné, že 4el je lepší, není k tomu co dodat. Je prostě lepší a má větší zisk.

Čím jdu víc na východ, začíná se projevovat terén.

Tady už je jasně vidět, že maximum leží už v oblasti vysokých úhlů a že dovolávání v tomhle směru již není ideální.

Další směr je pak 80°a to už je vidět, že ten kopec tam opravdu vadí.

Maximum se posunulo ještě k vyšším úhlům.

Prvotní obavy ze směru do Afriky, kde jsem si myslel, že díky kopci směrem na Afriku to bude nejhorší směr, se nakonec nepotvrdili a díky tomu, že Afrika je roztáhlá ve směru, tak kupodivu se tam lze na 20m dovolávat s anténou v rozumné výšce.

Sice pro nízké úhly to není pravda úplně ideální a zisk v tomto úhlu není vysoký, nicméně do tohoto směru to může fungovat.

Oproti tomu směr 260° je již lepší a je to vidět na úhlech a zisku.

Tady je již k dispozici i 2el anténa HB9CV, kterou máme v současné době fixně ve výšce 7m nad zemí. Je tam kvůli evropě a zjistili jsme, že na ní chodí pod vysokým úhlem i stanice dlouhou cestou. Na Jižní Ameriku už to ale nestojí za nic, protože ten vyzařovací úhel je již skutečně moc vysoký a zisk v kýženém směru v Jižní Americe na nízkých úhlech je bídný.

Zkusil jsem tedy imaginárně posunout anténu výše nad zem a byl jsem zvědav, jak se to projeví.

V 10m nad zemí už se to začíná jevit jako cesta správným směrem, ale pořád to nestačí.

Takhle to vypadá po imaginárním umístění antény do 15m nad zem. Je to 3/4 lambda nad zemí, což je násobek l/4. Rozdíl umístění v 10m nad zemí, což je násobek l/2 je vidět, že to není ideální.

Zkusil jsem si anténu umístit do 18ti metrů, kde by byla možnost ji dát na stožár pro 15m, kde by se vešla mezi dvě 15m směrovky.

V těch stávajích 7mi metrech je skutečně vhodná pro evropu s vysokými úhly. Chvilku si s jejím umístěním a výškou budu hrát a snad něco vymyslím. Honza OK2ZAW má antény tohoto typu dvě, umístěné na stožáru nad sebou a pár zkušeností s nimi již v závodech udělal, tak to s ním proberu, dáme hlavy dohromady a uvidíme co z toho vzejde. Ideální by bylo vzít 3el na magirusu a nasměrovat jí do Jižní Ameriky, ale protože je nasměrována většinu času na 45° současně s 4el do Severní Ameriky, tak je její použitelnost omezena v tomto směru.

Zkusil jsem si tedy namodelovat využití 2el HB9CV v 18ti metrech směrem na Afriku, kde by byla šance ji umístit a porovnal jsem její vlastnosti s 3el a 4el ve výšce 20m nad zemí. Nevypadá to špatně. Ale jaksi chybí počet dělatelných stanic v Africe. Teda skoro se dá říct, že co spojení, to násobič, ale velké počty tam nejsou.

Když už jsem to měl nakonfigurované, zkusil jsem si ten 2el posouvat po stožáru, jak se to chová ve směru na Afriku a co z toho dostanu.

No je to rozporuplné a budu na tom muset ještě zapracovat a vyhodnotit, co dál s tím směrem a co s tou anténu v 7mi metrech. Uvidíme jak se bude chovat po evropě.

Je to hodně grafů a když to člověk má spolykat najednou a vyznat se v tom a něco kloudného vymyslet, tak to chce čas a chuť si hrát.

Tak jsem se připojil do internetu na reversebeacon a začal si vytahovat hodnoty v dB, jak byl OK1HFP slyšet po světě. No a abych měl nějaké měřítko s čím, nebo kým to srovnávat, tak jsem si vybral Pavla OK1MU, který byl v závodě pod značkou OK6W v kategorii SOSB 20m a pak prozatím vedoucí stanice v kategorii SOSB 20 Asisted S57DX. Pro porovnání je to postačující. Víc stanic je sice možné zadat do srovnávacího grafu, ale ztrácí se přehlednost a orientovat se v křivkách a barvičkách je horší. Tak jsem začal tentokrát od oceánie.

První srovnání v pořadí je od VK4CT ze dne 28.11.2015

OK1HFP 63 záznamů
OK6W 56 záznamů
S57DX 59 záznamů

Tady je krásně vidět, že tou dlouhou cestou, kam byla zpočátku otočená 4el yagi nám to krásně hraje. Profil je otevřený do tohoto směru na západ a anténa funguje. Hned od začátku závodu nás krásně odchytnul skimmer a průběžně měří. Proti OK6W máme lepší signál dlouhou cestou, S57DX se v průběhu noci srovnal a drží krok. OK1HFP ráno otáčí anténu směr JA, takže brzy odpadne, zatímco se OK6W drží ještě 2 hodiny, než také skončí. Krátkou cestou naskakuje OK1HFP sice dříve, ale s horšími hodnotami, jede směrem na JA, což je přece jen o pár stupňů vlevo, takže signálově ve VK na to je hůře, jak proti OK6W, tak i proti S57DX. Navíc zhruba v 16.00 UTC otáčíme 4el anténu pryč z východu, tam se nasměruje pouze 3el a rázem jsme bez detekce ve VK,kdežto OK6W i S57DX minimálně ještě 2 hodiny hrají ve VK měřitelným signálem. OK1HFP je v tu dobu již mimo hru.

Pro srovnání jsem vybral ještě ten samý den ZL2RV 28.11.2015

OK1HFP 60 záznamů
OK6W 69 záznamů
S57DX 69 záznamů

Tady to prakticky stejně ten začátek závodu kopíruje VK4CT měření. Dlouhou cestou máme navrch nad oběmi stanicemi zpočátku. Jen S57DX se drží signálově zuby nehty. Pavel OK6W kupodivu ztrácí. Zlom nastává po rozednění, kdy se OK1HFP otáčí krátkou cestou se 4el yagi směr 45° a tím pádem klesají hodnoty a ztrácí hodnotově na signálu, protože je ve směru na JA. Stále ale prochází až do doby, než se 4el anténa otáčí před 15tou UTC směr na USA a od té doby není záznam v měření. Jak Pavel OK6W, tak i S57DX ale v měření pokračují a jsou u ZL2RV slyšet a jsou měření ještě minimálně 3 hodiny, než se pásmo v Evropě zavřelo. Ani 3el, který v době, kdy se 4el otočil na Severní Ameriku nebyl schopen vygenerovat signál na hranici měření. Takže rozdíl 3 a 4el yagi je viditelný. Jen jeden element a délka boomu 5m a je to viditelné.

Pro ověření jsem si stáhnul ještě ZL2RV následující den, abych to potvrdil. Sice byly již horší podmínky, nicméně tady to je.

OK1HFP 27 záznamů
OK6W 53 záznamů
S57DX 44 záznamů

Tady je jasně vidět, že ty podmínky byly o dost horší, protože OK1HFP v noci dlouhou cestou nemá ani zmínku o měření, stejně jako S57DX, kdežto OK6W tam přece jen dlouhou cestou pár měření má. Dopoledne již startuje OK6W s lepším signálem, v závěsu s OK1HFP a hluboko pod nimi válčí S57DX, který se jak ozázrakem v poledne probudí a rázem signálově získává. OK1HFP naopak po 12:00 UTC odpadá, až odpadne před 15tou UTC úplně, kdy otáčí 4el směrem na Severní Ameriku a pouhá 3el yagi již není schopna vygenerovat signále nutný pro změření u ZL2RV. Bohužel.

Tak oceánii nějak srovnanou máme a víme co lze očekávat ve srovnání s etalonem v tomto závodě a je čas jít konečně do Japonska a srovnávat. OK1HFP tam měl anténu prakticky neustále otočenou, ať již 3el nebo 4el, takže bude zajímavé srovnání.

Jako první jsme vybral JA1LZR s velkým počtem spotů ze dne 28.11.2015

OK1HFP 21 záznamů
OK6W 17 záznamů
S57DX 24 záznamů

Tady je krásně vidět rozdíl v anténách do stejného směru. Jasně je vidět, že zpočátku měření je otočená u OK1HFP do JA pouze 3el yagi, protože 4el yagi je stále dlouhou cestou směr VK/ZL a signál tomu odpovídá. I start měřeného signálu je časově posunut o půl hodiny déle. Jakmile jsem se ale probudil a šel antény OK1HFP protočit, situace je rázem jinak. Stačí jen vyměnit 3el za 4el do stejného směru a signálově se OK1HFP s OK6W prakticky srovnal, kdežto S57DX citelně ztrácí. Časově pak hrajeme s měřením ještě asi 1 hodinu po OK6W a S57DX, které už to nezměří. Po 10té hodině UTC je konec i u OK1HFP.

Abych ověřil signály, stáhnul jsem JA1LZR i následující den 29.11.2015

OK1HFP 38 záznamů
OK6W 59 záznamů
S57DX 53 záznamů

Tady je jasně vidět, že OK1HFP zachápal a je na pásmu pozdě ve směru na JA. Měl tam být minimálně o hodinu až hodinu a půl dříve. Protože to ve směru na JA už odchytlo jak OK6W, tak i S57DX. Signálově se S57DX drží na úrovni OK6W, který má v tomto dni jasně navrch až do 8má UTC hodiny, kdy odpadá a jde signálově dolů. OK1HFP tento den ztrácí již od počátku na OK6W pár dB, který tomu to dni vévodí. Odpoledne má však OK6W jasné prvenství proti OK1HFP i S57DX. Není to moc šťasný den pro OK1HFP v horších podmínkách a ani 4el není schopen vygenerovat signál, který by konkuroval OK6W, ale je lepší než S57DX.

Pro jistotu, abych si byl jist, jsem ještě stáhnul srovnání od další JA stanice. Tentokráte od JF2IWL ze dne 28.11.2015

OK1HFP 18 záznamů
OK6W 18 záznamů
S57DX 22 záznamů

Je to velice podobné ze soboty. Dokud tam neni otočená 4el, je OK1HFP slabší, jak se ale kolem 8mé UTC otočí 4el, je situce rázem jiná a OK1HFP má stejný signál jako OK6W. Zpočátku se S57DX drží, aby stejně jako u JA1LZR kolem 8mé UTC odpadnul a signálově klesnul a byl až do konce měření na tom hůře než OK6W a OK1HFP. Kopíruje to přesně sobotní měření JA1LZR.

Uvidíme co neděle.

Opět JF2IWL ze dne 29.11.2015

OK1HFP 34 záznamů
OK6W 61 záznamů
S57DX 47 záznamů

A je to skutečně tak. I tenhle den to potvrdil na jiném měření, že skutečně při zhoršených podmínkách vévodí statistice OK6W. O cca 5/6dB je na tom OK6W lépe než OK1HFP a dalších cca 5/6dB lépe než S57DX.

Abych skouknul i další Azijskou velmoc, stáhnul jsem a porovnal i signál v UA9, vybral jsem pro srovnání RU9CZD ze dne 28.11.2015

OK1HFP 54 záznamů
OK6W 68 záznamů
S57DX 67 záznamů

No a je to tak, chtělo to být na pásmu dříve. I ta hodina by stačila, ale zjevně se OK1HFP po probdělé první noci moc nechtělo. Zpočátku na 3el horší signál než OK6W, po výměně antén za 4el je situace lepší, nicméně OK1HFP ztrácí pár dB zpočátku, až do zlomu, kdy se 4el otáčí pryč ze směru a 3el nedokáží vygenerovat signál, který by konkuroval a ztrácí o pěkných pár dB zpočátku až po více jak 20dB rozdíl v závěru a skončil s propadem 30dB v době zavření pásma. Do nějakých 13ti hodin UTC se jakž takž OK1HFP držel, kdežto S57DX postupně ztrácel.

Pro další srovnání jsem sáhnul mírně na východ a vybral ze dne 28.11.2015 9K2HN

OK1HFP 19 záznamů
OK6W 50 záznamů
S57DX 52 záznamů

No a je to tady a je to jasné. Tenhle směr je propadák a je to jasně vidět na grafu. Tentokrát dostává OK1HFP na frak hned zpočátku. Jeho detekce začíná teprve až po přetočení na 4el směrem na JA, dříve nebylo zaznamenáno měření a již od prvního měření je jasně prohrávající. OK6W zde jasně vévodí a drží se nahoře. Zpočátku 8dB rozdílu ve prospěch OK6W, po obědě to stoupá na víc jak 13dB rozdílu vyzníjícího lépe pro OK6W. Ani S57DX nijak neoslňuje v tomto směru, je sice lepší než OK1HFP, ale na signál generovaný OK6W ztrácí také.

No a protože jsem věděl, že v neděli jsme 3el zkoušeli mít i do směru na východ, zajímalo mne srovnání v grafu, jak se to bude tvářit nyní. Takže 9K2HN za dne 29.11.2015

OK1HFP 37 záznamů
OK6W 56 záznmaů
S57DX 60 záznamů

No a hned to je jinak. Stačí i 3el, aby se ten propastný rozdíl smazal. Ne zcela, ale značně vyrovnal. Už to jsou jen jednotky dB ve prospěch OK6W, už to není tak hrozné jako byla sobota. Neděle i přes zhoršené podmínky je lepší, díky 3el který byl do tohoto azimutu nasměrován, což je potěšitelné zjištění. S57DX zpočátku dne ztrácí, ale pobědě se probírá a signálově dotahuje tak mocně, že kolem 13té hodiny UTC je na úrovni OK6W. V závěru dne pak ale ztrácí tak, že v době zavření pásma je pod OK6W. OK1HFP již ale o hodinu dříve není změřen.

No nedá mi to a ještě jednou kouknu do Azie a to rovnou do Číny. Tentokrát k BG8FT ze dne 28.11.

OK1HFP 14 záznamů
OK6W 21 záznamů
S57DX 19 záznamů

No a uvidíme.

No tak čekal jsem to lepší. Bohužel. Záznamů moc není usuzovat z toho se moc nedá.

Pro jistotu ten samý, ale ze dne 29.11.2015

OK1HFP 9 záznamů
OK6W 25 záznamů
S57DX 22 záznamů

Ale tak asi jo, lze z toho vyčíst, že tam hraje OK1HFP mnohem později a signálově je na to tom podobně.

Tohle si myslím, že co do Azie asi stačí pro srovnání. Bohužel do Afriky jsem našel pouze rozumná data u ET3AA. Takže "jedem do Afriky, jedem do....."

ET3AA ze dne 28.11.2015

OK1HFP 37 záznamů
OK6W 35 záznamů
S57DX 32 záznamů

No tak tohle mi hlava moc nebere. Je vidět rozdíl dopoledne, když se vyměnila 3el za 4el do směru na JA, že v okamžiku protočení antén se signály zlepšily, do té doby tam je vidět propastný rozdíl ve prospěch OK6W, kdežto S57DX je jenom stínem. Odpoledne po otočení 4el na Severní Ameriku se situace zdála tragická o cca 20dB ale postupně se zlepšovala do 16té hodiny UTC, pak až do zavření pásma, kdy se signály OK1HFP a OK6W prakticky srovnali. S57DX se po obědě držel signálově na hranici OK1HFP, ale uvadal, až odpadnul úplně o hodinu dříve než je poslední záznam OK1HFP. No tak moc z toho moudrý nejsem. Zkusíme neděli.

ET3AA ze dne 29.11.2015

OK1HFP 41 záznamů
OK6W 55 záznamů
S57DX 49 záznamů

No tak tady už je alespoň na co koukat a ty rozdíly jsou jasně viditelné. Tady asi není třeba nic komentovat, protože OK6W je jasným vítězem ve směru do ET.

No a je čas se konečně podívat do Jižní Ameriky, jak je to tam. Jako prvního jsem vybral PY1NB, který má sice záznamy až na neděli, ale aspoň něco. Uvidíme.

Takže PY1NB 29.11.2015

OK1HFP 14 záznamů
OK6W 56 záznamů
S57DX 25 záznamů

No tak to je průšvih, protože tady Franta OK1HFP prakticky není během závodu slyšet. Sice telegrafní stanice z Jižní Ameriky moc nejdou, ale při SSB by to mohl být rozdílový faktor ve spojení. Musim s tim něco udělat. Něco vymyslet. Je tu vidět, že to od OK1HFP hrálo prakticky jen po dobu, kdy měl v noci 4el dlouhou cestou na západ, jak ho otočil na východ, okamžitě nás přestal PY1NB brát a záznam pokračuje zase až okolo poledne a výš, kdy se pásmo v Jižní Americe otevřelo a chvilku tam pod vysokým úhlem dopadal signál z HB9CV a pak i ten neměl šanci se svým vysokým úhlem tam udělat signál dostatečný na to, aby OK1HFP zdetekoval a změřil. Takže tady v tom směru tuším bude ještě třeba hodně práce. Oproti tomu OK6W tam jasně kraloval až do zavření pásma a S57DX se ho až do odpoledne držel v závěsu až i ten ztratil signál a záznamy ustaly.

Zkusíme se podívat už na sobotu a vybrat něco dalšího. Tím je CX7ACH ze dne 28.11.2015

OK1HFP 41 záznamů
OK6W 51 záznamů
S57DX 48 záznamů

No tak tady je už alespoň na co koukat a co porovnávat. Skrz dlouhou cestu s 4el yagi to šlo, signálově pohoda a je vidět, že tam to OK1HFP hraje. OK6W se drží a S57DX je o trochu horší. Zlom nastává s otočením 4el na východ do JA a měření mizí. Tou dobou ale jak OK6W, tak i S57DX stále generují měřitelný signál v Jižní Americe, kdežto OK1HFP už ne. Ten s ezačíná objevovat až s otevřením pásma směrem do SA. Leze to strmě nahoru, jak se pásmo otevírá, ale nestačí to na to, aby byl konkurenceshopný pro OK6W. Oproti tomu s S57DX je to vyrovnaný souboj.

Mrknu se na neděli, abych viděl rozdíl v horších podmínkách. CX7ACH ze dne 29.11.2015

OK1HFP 20 záznamů
OK6W 35 záznamů
S57DX 42 záznamů

Bohužel je to tak. Je to vidět jak OK1HFP nevygeneruje signál do Jižní Ameriky. Po otevření pásma nabíhají všechny 3 stanice spolu, ale OK6W stoupá o cca 8dB výše a OK1HFP tam může tak bojovat s S57DX, který je tam tak srovnatelně, ale po obědě pokračují už jenom OK6W a S57DX, což je škoda, protože to je doba nejvyšší aktivity na 20m na západní polokouli. Prostě je třeba se smířit s tím, že tenhle závod tam OK1HFP opravdu moc nehraje, kromě doby, kdy tam alespoň zčásti nesvítil 4el dlouhou cestou.

Ještě jsem se mrknul na PJ2A, který sice patří k Jižní Americe, ale je to hodně vysoko nahoře. Tak uvidíme jak se to bude chovat tam.

PJ2A ze dne 28.11.2015

OK1HFP 63 záznamů
OK6W 62 záznamů
S57DX 57 záznamů

Tady je to trochu potěšitelnější. Zpočátku po začátku závodu kdy směruje 4el yagi na západ je to v porovnání s OK6W i S57DX fajnové. Signálo jsme na tom podobně a vytvoříme signál, meřitelný a na dobré úrovni. Takže docela radost z toho. No a jak se pásmo otevře, tak tam hraje OK1HFP sice hůř než OK6W na kterého ztrácí v průměru něco kolem 2 až 3dB, ale pořád lépe než S57DX, který se sice občas drží, ale je na tom hůře. Takže tady asi můžeme být spokojeni. Uvidíme nedělní záznam.

PJ2A ze dne 29.11.2015

OK1HFP 29 záznamů
OK6W 51 záznamů
S57DX 42 záznamů

No tak neděle moc radosti už nepřinesla. Dlouhou cestou je to vyrovnané, ale pak. Ach jo. Je to vidět. Kupodivu při otevření pásma jasně vládne S57DX v tomto směru, teprve až po několika hodinách se přidává jak OK6W, tak i OK1HFP. Ze strany Franty OK1HFP to ale není žádná sláva. Spíš slabota a zjevně tenhle kontinent prostě nepokrýváme signálem a je na tom třeba zapracovat. Něco s tím udělat.

To je asi tak zatím k poznání pracoviště, jeho vlastností a možností vše. Dále budu tahat data ještě k Severní Americe a pak k Evropě. Uvidíme jak je na tom QTH. Jsem zvědav na porovnání.

Je to ale pecka, když je po ruce nástroj, který lze použít pro porovnání a vytáhnout data a srovnat QTH s někým dalším. Je vidět kde tlačí bota a na čem je třeba zapracovat. Sice to dá práci to všechno stahnout a sumarizovat, ale výsledek stojí za to.

Zatím tolik OK3RM