Sequencer

Protože je třeba při provozu dodržet správnou sekvenci sepnutí jednotlivých zařízení, relat atd. byl jsem postaven před úkol buď navrhnout, nebo najít na netu vhodné zapojení sekvenčního časového obvodu.

S tímto problémem mi pomohl klubový kolega. Václav se ponořil do útrob internetu a po čase mi přinesl již hotový vzorek.

Nádherná práce. Mikropřepínač na desce umožní mít relata v klidu sepnutá, či rozepnutá. Trimrem na desce pak můžeme měnit čas náběhu a doběhu v rozsahu od stovek milisekund až po sekundy. Výhoda čtyř stavů je super. Prostě si s konstrukcí vyhrál. Plošné spoje řeší nažehlovací folií a tak je jeden jako druhý. Ostatně už těch desek sekvencerů osadil víc, protože se konstrukce osvědčila a několik hamů u nás už ji také používá (pár jich ještě má kdyby někdo chtěl).

V sekvenceru jsou 3 nezávislé zdroje. První nestabilizovaný napájí předzesilovač u antény (má svůj stabilizátor). Druhý zdroj (nastavitelný) je nastaven na 29V kvůli úbytku na přívodech a je určen pouze pro spínání koaxiálního relé. V případě 70cm pásma RX/TX a v případě 23cm pouze zkratovací relé (v klidu v poloze TX - zkratován vstup do RXu - LNA). No a konečně třetí, stabilizovaný zdroj napájí vlastní obvody sekvenceru.

Na zadním panelu je dostatek konektorů, pro každý stav 3ks. Dále je vyvedeno spínané napájecí napětí 28V pro relé a napětí 12V pro LNA. Dva konektory jsou pro sepnutí sekvenceru.

Na předním panelu jsou LED diody, které informují o sepnutí relat a LED diody indikující přítomnost všech napětí v zařízení.

Sekvencer používám již od začátku svého působení na EME a doposud nebyl jediný problém s touto konstrukcí.

Prostě Václav to umí, díky