Browse images: výstavba EME - part II

zatím bez předních výztuží a předního talíře