Browse images: výstavba EME - part II

první vnitřní obvodová výztuž v nočním pohledu, už jsme to šroubovali za tmy, ale chtěl jsem jí tam mít