Browse images: PA 432MHz GS35B

zhora a zboku pohled dovnitř anodové dutiny