Browse images: PA 432MHz GS35B

pohled zboku, včetně katody