UHF/SHF/EME

LNA ATF54143 432MHz

LNA na pásmo 70cm je kousek, který je osazen ATF54143. Na krabičce jsem se vyřádil. Spíš tedy pilka, pilník a pak vrtačka následovaná sadou závitníků.

SSB EME contest

Na závod jsem se moc těšil, zejména proto, že jsem významně změnil setup na 23cm a předpověď podmínek se zdála být slibná. Na návštěvu přijel i Marek OK2DL, který taktéž uvažuje o EME a přijel sbírat zkušenosti, poslechnout si provoz a nafotit všechno, kam se dá s fotoaparátem vlézt.

LNA MGF1302 432MHz

LNA s MGF1302 jsem pracovně nazval "erotic" LNA. Při pohledu na obrázek každému jistě dojde proč.

NMT filtr 432MHz

Když jsem začal s EME na 432MHz ve svém QTH, neměl jsem nejmenší rušení na pásmu. Ale tento stav netrval dlouho. V našem městě, cca 2km od mého QTH postavil svůj přístupový bod nejmenovaný mobilní operátor a v tu chvíli problémy nastaly. A ne malé.

Po mnohých konzultacích a probdělých nocích nad množstvím filtrů nakonec pomohl Jirka OK7RA, kterému tímto děkuji.

Upravil mi 2ks "NMT" filtrů. Díky jeho měřícím možnostem jsem je nasadil do boje s rušením. Úplně rušení nezmizelo, ale podstatně se zmenšilo a rázem jsem byl schopen opět pracovat na 70cm pásmu EME provozem.

Sequencer

Protože je třeba při provozu dodržet správnou sekvenci sepnutí jednotlivých zařízení, relat atd. byl jsem postaven před úkol buď navrhnout, nebo najít na netu vhodné zapojení sekvenčního časového obvodu.

S tímto problémem mi pomohl klubový kolega. Václav se ponořil do útrob internetu a po čase mi přinesl již hotový vzorek.

měření PSV

V začátku svého působení na 70cm pásmu jsem měřil PSV a výkon koupeným "profi" měřidlem. Poněkud zneklidňující byl ohřev tohoto PSV metru už při výkonu 200W a tak jsem hledal jinou možnost měření.

Zdeněk OK1DFC mi poskytl destičku plošného spoje pro měření ve spojení s PSV metrickou dutinou a výsledek je jasně vidět na obrázcích.

Dutina je jasná a je i jasné odkud pochází:

takhle vypadá destička:

Syndikovat obsah